OM OSS

Med betydelig erfaring fra det nordiske og internasjonale avfallsmarkedet søker PolyNord å være en kreativ og dynamisk støttespiller for nordiske avfallsbesittere, samtidig som vi tilbyr stabile og gode råvarestrømmer til internasjonale gjenvinnere og produsenter.

Dagens avfallsmarked stiller store krav både til regulatorisk kunnskap og markedsmessig kompetanse. Lovverk og forskrifter er i kontinuerlig utvikling, og ”vinden” i markedet snur fort mellom ulike markeder og nedstrøms-kanaler. Konsekvensen av å trå feil kan fort påføre avfallsbesitter betydelige kostnader og hodeverk.

Med PolyNords kompetanse i ryggen kan avfallsbesitter være trygg på at avfallet gjenvinnes og håndteres på en lovlig og bærekraftig måte, til konkurransedyktige vilkår, slik at avfallsbesitter kan fokusere på sin kjærnevirksomhet.

Som en liten og konsentrert aktør kan vi tilby en personlighet og nærhet som overgår mange av gigantene i bransjen.

Kristian Svelander

Styreleder / partner

Tel: +47 476 57 230

Email: kristian@polynord.no

Mikkel Haabeth

Daglig leder / partner

Tel: +47 416 27 187

Email: mikkel@polynord.no

Please reload